FAQ

2. Wat is de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur?

De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet en is in juli 2015 door NWO benoemd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opdracht van het ministerie voor de Commissie is een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Een belangrijke taak van de commissie is een voorstel doen voor de update van de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten (zie FAQ 6 voor uitleg). De eerste stap daarvoor is het totaal aan grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland die voor onderzoekers toegankelijk zijn in kaart brengen. Het resultaat is te vinden op deze website. De Commissie heeft ook geïnventariseerd welke behoefte aan nieuwe faciliteiten bestaat, zowel voor fundamenteel onderzoek als voor toegepast onderzoek. De bestaande faciliteiten en de aangedragen nieuwe faciliteiten samen vormen de basis voor de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten die de Commissie later dit jaar zal aanbieden aan NWO. Ook onderzoekt de Commissie de mogelijkheden voor publiek-publieke en publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe en het gebruik van bestaande faciliteiten.