FAQ

5. Wat is de Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten?

De Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten bevat infrastructuren die voor de Wetenschap in Nederland van groot strategisch belang zijn en waarvan de realisering de hoogste prioriteit heeft. Dit betekent dat deze faciliteiten in belangrijke mate bijdragen aan het creëren of behouden van de vooraanstaande positie van het Nederlandse onderzoek in de wereld.
De commissie hoopt deze faciliteiten de komende jaren te realiseren; hetzij met middelen van NWO, hetzij via andere financieringskanalen. De laatste update van de Roadmap is van 2012. Eén keer in de twee jaar kent NWO 80 miljoen euro toe aan faciliteiten die op de Roadmap staan. De meest recente financieringsronde liep in 2013/2014. De bestaande faciliteiten en de aangedragen nieuwe faciliteiten vormen samen de basis voor de Nationale roadmap die de commissie later dit jaar zal aanbieden aan NWO. Na goedkeuring van de Roadmap en publicatie eind 2016 volgt een nieuwe financieringsronde. Deze zal naar verwachting begin 2018 leiden tot toekenning van de beschikbare middelen.