FAQ

7. Adviseert de commissie ook over wetenschappelijke ICT-infrastructuur?

Ja, de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft ook tot taak advies uit te brengen over wetenschappelijke ICT-infrastructuur en de inzet van de hiervoor beschikbare middelen. De behoefte aan snellere verbindingen, snelle analyse van steeds grotere datasets, opslag en het toegankelijk maken van onderzoeksdata is op vrijwel alle onderzoeksterreinen groot. ICT is daarmee een doorsnijdende technologie, die meer dan andere technologie├źn voor alle wetenschapsgebieden nodig is. Het betreft hier een complex veld met een ruim palet aan taken.

U vindt het advies over de structurele financiering van nationale digitale infrastructuur hier.