FAQ

10. Waarom is dit belangrijk?

Met deze website wordt voor het eerst een overzicht geboden van alle bestaande grootschalige faciliteiten in Nederland. Dit is zowel voor onderzoekers, beleidsmakers maar ook het bedrijfsleven van belang, omdat men nu kan zien waar welke faciliteiten beschikbaar zijn.

Het wetenschappelijk onderzoeksveld dat gebruik maakt van grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland is gebaat bij een zo stabiel mogelijke financiering. De behoefte aan financiering voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten is echter groter dan de daarvoor beschikbare middelen. Met de website wil de commissie bijdragen aan een optimaal gebruik van de reeds beschikbare onderzoeksfaciliteiten. Ook nodigt het onderzoekers en onderzoeksinstellingen uit om gebruik te maken van elkaars faciliteiten en met elkaar samen te werken.