Internationaal

Nederland en Europa hebben diverse agenda’s opgesteld om maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het belang van het beleid van de Europese Unie voor het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Samenwerken met Europese partners komt de kwaliteit en impact van het Nederlandse onderzoek ten goede. Daarmee absorbeert Nederland nieuwe kennis uit het buitenland, hetgeen de basis versterkt.

Internationale samenwerking en omvangrijke en geavanceerde onderzoeksfaciliteiten zijn nodig om grote vragen te kunnen beantwoorden. Nederland participeert in een aantal internationale (verdrags-)organisaties en European Research Infrastructure Consortia (ERIC’s), die veelal een belangrijke rol vervullen bij het ontwikkelen en beheren van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.