Internationaal

Nederland en Europa hebben diverse agenda’s opgesteld om maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het belang van het beleid van de Europese Unie voor het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebeleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Samenwerken met Europese partners komt de kwaliteit en impact van het Nederlandse onderzoek ten goede. Daarmee absorbeert Nederland nieuwe kennis uit het buitenland, hetgeen de basis versterkt.

Internationale samenwerking en omvangrijke en geavanceerde onderzoeksfaciliteiten zijn nodig om grote vragen te kunnen beantwoorden. Nederland participeert in een aantal internationale (verdrags-)organisaties en European Research Infrastructure Consortia (ERIC’s), die veelal een belangrijke rol vervullen bij het ontwikkelen en beheren van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren
Nederlandse deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren is essentieel voor onderzoekers van alle wetenschapsgebieden. Door lidmaatschappen krijgen wetenschappers uit ons land toegang tot de faciliteiten, data en diensten van grootschalige wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren, die fundamenteel zijn voor academisch onderzoek in alle wetenschapsgebieden. Dat blijkt uit het rapport ‘Analysis of the Dutch participation in international research infrastructures’ dat door NWO is opgesteld, in samenwerking met het veld. Het rapport bevat een analyse van Nederlandse lidmaatschappen van grootschalige internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren.
U vindt het rapport op de website van NWO: www.nwo.nl/