Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet en is door NWO benoemd in opdracht van het Ministerie van OCW. De opdracht aan de commissie is om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren. De commissie stelt in het bijzonder het strategisch kader vast voor de bij NWO beschikbare financiering voor zeer grote onderzoeksfaciliteiten.

De commissie gaat hiervoor alle voor Nederlandse onderzoekers beschikbare grootschalige onderzoeksfaciliteiten (in binnen- en buitenland) in kaart brengen en strategisch vaststellen welke behoefte er aan nieuwe faciliteiten bestaat. Dit zal leidend zijn voor de update van de Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De roadmap zal de bestaande en nog te ontwikkelen grootschalige wetenschappelijke infrastructuur omvatten, die voor de ontwikkeling van de wetenschap in Nederland van groot belang is.