Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

OCW heeft in 2015 de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (PC-GWI) ingesteld om toe te werken naar een duurzaam ecosysteem van GWI in Nederland.
Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de positie van de Nederlandse wetenschap: zij draagt sterk bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, klimaat, gezondheid en beschaving.

Het kan gaan om zeer gespecialiseerde apparaten, zoals grote telescopen, hoge veldmagneten of geavanceerde sensoren en meetnetten noodzakelijk voor biologisch en aardwetenschappelijk onderzoek. Maar ook om 'virtuele' faciliteiten, zoals omvangrijke databanken, wetenschappelijke computernetwerken, of om data- en monstercollecties. In 2016 werd de eerste Nationale Roadmap gepubliceerd met daarop 33 grootschalige (clusters van) onderzoeksfaciliteiten.

In de Roadmap 2021 presenteren negen Groepen (met inhoudelijke, thematische of technische raakvlakken) namens het Nederlandse onderzoeksveld hun prioriteiten voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor de komende tien jaar. Deze onderzoeksinfrastructuren zijn essentieel voor het beantwoorden van nieuwe wetenschappelijke vragen. Het zijn plekken en diensten waar toptalent uit de hele wereld op af komt.

U vindt op YouTube korte video's over enkele Roadmap-projecten: playlist.

Meer informatie en een link naar de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021-2025 vindt u op de website van NWO: www.nwo.nl/roadmap