Samenstelling Permanente Commissie

Samenstelling van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Voorzitter

Hans van DuijnHans van Duijn is Rector Magnificus Emeritus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij bekleedde deze functie van april 2005 tot april 2015. Verder is hij als hoogleraar verbonden aan de TU/e en de Universiteit Utrecht. Hij is lid Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter bestuur J.M. Burgers Centrum voor stromingsleer en wetenschappelijk directeur van het UU-TU/e Darcy Centrum.

Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven en promoveerde in 1979 in de wiskunde aan de Universiteit Leiden. Hij werkte onder meer aan de Technische Universiteit Delft (TUD) als universitair (hoofd)docent en later als deeltijd hoogleraar in combinatie met een positie bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar Toegepaste Analyse aan de TU/e. In 1996 ontving hij de Leermeesterprijs van de TUD en in 1998 de Max Planck Award van de Duitse overheid.

Commissieleden

Alfa/Gamma (2 leden)

Piek VossenPiek Vossen is hoogleraar Computationele Lexicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd van het Computational Lexicology & Terminology Lab (CLTL), mede-oprichter en co-president van de Global WordNet Assocation (GWA). In 2013 won hij de prestigieuze Spinozapremie van Dutch Research Council (NWO) en in 2015 is hij door het Koninklijk Huis geëerd als "Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw". Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Piek Vossen studeerde Nederlandse en Algemene Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde (cum laude) in de Taalkunde op Computationele Lexicologie en Lexicografie. Hij is betrokken geweest bij de vele nationale en internationale projecten, waaronder: Acquilex, EuroWordNet, Meaning, Cornetto, DutchSemCor, KYOTO, NewsReader en Hybrid Intelligence. Jarenlang combineerde hij zijn academische carrière met zijn werk in de industrie. Hij werkte bij Sail Labs (1999-2001) en als C.T.O. van Irion Technologies B.V. (2001-2009), waar hij meertalige taaltechnologie ontwikkelde voor veel verschillende talen, zoals meertalig semantisch zoeken, tekstclassificatie en dialoogsystemen in natuurlijk gesproken taal.

Chantal KemnerChantal Kemner is hoogleraar Biologische ontwikkelingspsychologie bij de vakgroep Functieleer van de Universiteit Utrecht sinds 2009. Eerder was ze als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen visuele waarneming, de verwerking van informatie in gezichten en sociale ontwikkeling, met name in de babytijd. Chantal Kemner is hoofdonderzoeker van YOUth, een grootschalig onderzoek naar kinderontwikkeling dat een voorloper is op het gebied van FAIR en veilige menselijke data. Ze is een VIDI en VICI laureaat, en hoofdaanvrager van het zwaartekracht Consortium Individual Development (CID).

Medisch/Leven (3 leden)

Roland KanaarRoland Kanaar is hoogleraar Moleculaire Genetica en hoofd van de afdeling Moleculaire genetica aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Zijn onderzoek richt zich op de moleculaire mechanismen en biologische en fysiologische relevantie van de DNA-schade respons. Zijn werk integreert interdisciplinaire benaderingen van moleculen tot kankerpatiënten. Zijn onderzoeksgroep maakt gebruik van fundamentele inzichten in de manier waarop de reactie op DNA-schade respons werkt en hoe deze kan worden gemanipuleerd om nieuwe kankerbehandelingen te ontwerpen en te onderzoeken. In 2002 werd hij verkozen tot lid van de European Molecular Biology Organisation (EMBO) en in 2013 werd hij verkozen tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2020 won zijn onderzoeksteam de "Ammodo Science Award for groundbreaking research" in de natuurwetenschappen.

Peter LuijtenPeter R. Luijten is hoogleraar emeritus functionele medische beeldvorming aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en vice-dean van het Strategisch Thema Life Sciences in Utrecht. Hij studeerde fysische en theoretische scheikunde in Amsterdam. Na zijn promotie (1984, Amsterdam en San Diego) werd hij onderzoekswetenschapper bij Philips, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van MRI-systemen. Van 2000 tot 2005 werkte hij in de VS met het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden met een groot aantal vooraanstaande academische medische centra. In 2007 werd hij benoemd tot Chief Scientific Officer van het Centre for Translational Molecular Medicine, een functie die hij samen met zijn academische benoeming aan de Universiteit van Utrecht bekleedde. Hij was lid van de raad van bestuur van de International Society of Magnetic Resonance in Medicine en ontving in 2002 de European Magnetic Resonance Award.

Annemarie van WezelAnnemarie van Wezel is hoogleraar Milieu-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED). Van Wezel doet onderzoek naar milieukwaliteit en risicobeoordeling van synthetische stoffen, en manieren om deze risico’s te voorkomen. Zij heeft bijzondere interesse in de doorvertaling van wetenschap naar beleid en maatschappij. Van Wezel is ook lid van de Gezondheidsraad en het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).

Bèta/Techniek (2 leden)

Patrick DecowskiPatrick Decowski is hoogleraar experimentele astrodeeltjesfysica. Hij promoveerde in 2001 aan het Massachusetts Institute of Technology op de eerste Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)-gegevens met behulp van de PHOBOS-detector. Vervolgens verhuisde hij naar UC Berkeley als postdoc en later staflid om neutrino-eigenschappen te bestuderen met de KamLAND-reactor-neutrino experiment. Patrick Decowski verhuisde in 2009 naar Amsterdam om zich aan te sluiten bij het Nederlandse subatomaire natuurkundig instituut Nikhef, waar hij de Nederlandse experimentele groep voor donkere materie oprichtte. Zijn groep is betrokken bij het XENON-experiment met donkere materie, de toekomstige DARWIN/XLZD-detector en het KamLAND-Zen neutrinoloze dubbele bèta-verval-experiment. Hij heeft een gezamenlijke functie bij de Universiteit van Amsterdam, waar hij faculteitslid is op het onderzoeksprioriteitgebied GRAPPA astrodeeltjesfysica. Hij is een expert op het gebied van neutrinometingen en de experimentele zoektocht naar donkere materie van deeltjes.

Ewine van DishoeckEwine van Dishoeck is hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden. Haar specialisatie is de moleculaire astrofysica, met name de chemische processen die plaatsvinden in wolken waarin nieuwe sterren en planeten geboren worden. Zij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende grote telescopen in de ruimte en op aarde. Van Dishoeck was voorzitter van de KNAW-commissie grote infrastructuur (2016 rapport). Daarnaast is zij lid van de KNAW en buitenlands lid van de Amerikaanse, Duitse, Noorse en Russische academies van wetenschappen. Van Dishoeck ontving de NWO-Spinozapremie, de Prijs Akademiehoogleraren en de 2018 Kavli Prize for Astrophysics.

Technische en toegepaste wetenschappen (2 leden)

Frank SchuurmansFrank Schuurmans is deeltijd hoogleraar aan de Faculteit Wetenschap en Technologie van de Universiteit Twente in de XUV Optics Groep geworden na zijn pensionering als vice-president en hoofd onderzoek bij ASML. Hij heeft tussen 2011 en 2023 bij ASML gewerkt, waar hij diverse leidinggevende functies heeft bekleed, waaronder Hoofd Research (twee periodes), Hoofd System Engineering, Hoofd Performance en Integratie en Hoofd Development & Engineering Business Line DUV. Tussen 2007 en 2011 werkte Frank Schuurmans bij FEI, waar hij aanvankelijk verantwoordelijk was voor hun ontwikkelingsprogramma voor high-end elektronenmicroscopen. Later werd hij verantwoordelijk voor zowel het low- als high-end ontwikkelingsprogramma, evenals voor de R&D-organisatie van FEI in Nederland. Frank Schuurmans begon zijn carrière in 2000 bij Philips, aanvankelijk in de VS, waar hij onderzoek deed naar verschillende natuurkunde/optica-gerelateerde onderwerpen, voor Philips Lighting, ASML, Philips Optical Storage en FEI. Hij behaalde zijn masterdiploma natuurkunde aan de Universiteit Utrecht in 1995 (cum laude) en promoveerde in de natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam in 1999. Hij is (mede-)uitvinder op meer dan 40 Amerikaanse patenten, met een focus op (elektronen) optische oplossingen voor lithografie en metrologie.

Kees VennerKees Venner is hoogleraar Engineering Fluid Dynamics aan de faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente. Onderzoeksthema’s van zijn groep zijn: Roterende stromingsmachines, Computational Fluid Dynamics Algorithms and Design, Aeroakoestiek en Aerodynamica, Biomedische Vloeistofmechanica en Vloeistofmechanica van Functionel Materialen. De groep beschikt over specialistische experimentele faillieten zoals een aero-akoestische (stille) windtunnel, een supersone windtunnel en een laboratorium voor dunne laag stromingen en in-air microfluidics onderzoek. Tot oktober 2023 leidde hij de Me-MSc specialisatie Energy & Flow. Momenteel leidt hij nog steeds de Me-MSc-specialisatie "Aeronautics" en de double degree opleiding Mechanical Engineering (UTwente) en Aeronautical Engineering (ITA, Brazilië). Hij promoveerde aan de Universiteit Twente (1991) op het gebied van Thin layer flow/Lubrication en Multigrid/Multilevel methoden. Tussen 1992 en 2002 was hij gastwetenschapper en postdoc aan het Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israël, en aan het Imperial College, Londen, VK. Volgend op aanstellingen als universitair docent en hoofddocent werd hij in 2014 hoogleraar Engineering Fluid Dynamics. Tussen 2012 en 2020 combineerde hij een academische positie met een positie als senior visiting scientist bij SKF RTD Houten, Nederland. Kees Venner heeft meer dan 30 jaar ervaring in theoretisch/experimenteel en toegepast onderzoek en het leiden van onderzoeksprojecten op verschillende gebieden in de vloeistofmechanica.

Data wetenschappen (2 leden)

Franciska de JongFranciska de Jong is sinds september 2015 hoogleraar e-Research voor de Humanities aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur van CLARIN ERIC, de Europese onderzoeksinfrastructuur voor taaldata. Sinds 2023 is ze lid van de Stuurgroep Open Science NL en voorzitter van de NWO-adviescommissie Digitalisering Onderzoek. Tot 2022 was zij als hoogleraar taaltechnologie verbonden aan de Universiteit Twente en directeur van de Erasmus Studio van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Haar onderzoeksterrrein omvat zoektechnologie, text mining, de ontsluiting van collecties van cultureel erfgoed, met name gesproken audioarchieven en interviewcollecties, en e-research in het algemeen. Ze was lid van het Algemeen Bestuur van NWO (2008-2016) en de Koninklijke Bibliotheek (2009-2019). Tot 2025 leidt ze het werkpakket van Horizon Europe project EOSC Focus, over de duurzaamheid van de European Open Science Cloud. Voor een uitgebreider overzicht, zie http://www.uu.nl/staff/FMGdeJong.

David GroepDavid Groep is groepsleider van het programma Physics Data Processing (PDP) on advanced computing bij Nikhef en bijzonder hoogleraar e-Infrastructuur aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresses omvatten vertrouwen, identiteit en beveiliging voor ICT-infrastructuren met meerdere domeinen, samenwerkingsmodellen voor authenticatie en autorisatie, en schaalgedrag van resource-gebalanceerde operationele e-infrastructuren, waaronder netwerken, opslag en computersystemen - en hoe data-intensief onderzoek op een effectieve manier gebruikt kan worden. David Groep is voorzitter van EUGridPMA en was de oprichter van de Interoperable Global Trust Federation IGTF in oktober 2005. Hij is bestuurslid van de Nationale e-Infrastructuur. Hij leidt de beleids- en best practice-harmonisatieactiviteiten in de AARC-gemeenschap en AEGIS, is lid van de stuurgroep voor de WISE Information Security for E-infrastructures-samenwerking en neemt deel aan de EOSC AAI Trust and Identity en AAI design and trust and AAI-ontwikkelingen in European Research Infrastructures, waar hij de operationele veiligheid en vertrouwensactiviteiten in het European Open Science Cloud coördineert. Hij is gepromoveerd in experimentele kernfysica aan de Universiteit van Utrecht.