Foutmelding

Notice: Undefined variable: _SESSION in include() (regel 79 van /var/www/html/gwi/sites/all/themes/gwi/templates/node--event.tpl.php).
13 | 07 | 2015

Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur benoemd

Het Algemeen Bestuur van NWO heeft 12 leden benoemd voor de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Commissievoorzitter is Hans van Duijn, oud-Rector Magnificus van de TU-Eindhoven. Deze commissie gaat het totaal aan grootschalige onderzoeksfaciliteiten die voor Nederlandse onderzoekers toegankelijk zijn in kaart brengen en vaststellen welke faciliteiten daarbij nog ontbreken. De commissie zal het bestuur van NWO strategisch adviseren over toekomstige investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

De commissie komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 en is door NWO benoemd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de investeringskansen in wetenschappelijke infrastructuur langdurig en optimaal te kunnen benutten heeft deze commissie een permanent karakter. De commissieleden hebben een brede betrokkenheid bij de Nederlandse wetenschap. Binnen wetenschap en samenleving genieten zij groot aanzien. De commissie als geheel heeft een breed overzicht over de Nederlandse wetenschap. NWO heeft bij het samenstellen van de commissie de KNAW, VSNU, TNO, VNO-NCW, de Jonge Akademie en de NWO-wetenschapsgebieden gevraagd om leden voor te dragen.
.
Telescopen en databases

De eerste opdracht aan de commissie is het in kaart brengen van alle grootschalige onderzoeksfaciliteiten bij universiteiten, wetenschappelijke instituten, toegepaste kennisinstellingen (TO2) en Rijksinstituten. Ook de buitenlandse faciliteiten die voor Nederlandse onderzoekers toegankelijk zijn worden hierin meegenomen. Het gaat zowel om fysieke apparaten - zoals telescopen of deeltjesversnellers - als om minder tastbare faciliteiten zoals databases, bio-banken en ICT-faciliteiten. De commissie zal vaststellen welke behoefte er aan nieuwe faciliteiten bestaat, zowel voor fundamenteel onderzoek als voor toegepast onderzoek. Ook zal de commissie kijken naar de mogelijkheden voor publiek-publieke en publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe en het gebruik van bestaande faciliteiten.

Roadmap

De inventarisatie zal leidend zijn voor de update van de nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De roadmap zal bestaande en nog te ontwikkelen grootschalige wetenschappelijke infrastructuur omvatten, die voor de ontwikkeling van de wetenschap in Nederland van groot belang is. Eenmaal in de twee jaar kent NWO 80 miljoen euro toe aan onderzoeksfaciliteiten die op de roadmap staan.

Verdere taken van de commissie zijn onder andere het adviseren over de balans in infrastructuurbehoeften van de verschillende wetenschapsdomeinen (alfa/gamma, leven/medisch en béta/techniek) en het adviseren over hoe het best kan worden voorzien in een nationale ICT-onderzoeksstructuur, mede in relatie tot de Nationale Roadmap.

De eerste vergadering van de permanente commissie staat gepland op 8 september 2015.

Foto: Flickr/Commons