Foutmelding

Notice: Undefined variable: _SESSION in include() (regel 79 van /var/www/html/gwi/sites/all/themes/gwi/templates/node--event.tpl.php).
08 | 10 | 2015

Permanente Commissie begint inventarisatie grootschalige onderzoeks-faciliteiten

Op 8 september kwam in Den Haag de onlangs benoemde Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur voor het eerst bij elkaar. De commissie gaat de komende maanden alle grootschalige onderzoeksfaciliteiten in kaart brengen. De commissie nodigt besturen van publieke kennisinstellingen daarom uit hun operationele faciliteiten en toekomstige investeringsplannen voor de komende 5 jaar inzichtelijk te maken.

De Permanente Commissie staat onder voorzitterschap van Hans van Duijn en is in het leven geroepen om investeringskansen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur langdurig en toekomstgericht te kunnen benutten. Voor het aanmelden van faciliteiten kunnen besturen gebruik maken van diverse formulieren.

Van boekencollecties tot sterrenkijkers

Bij grootschalige wetenschappelijke infrastructuur gaat het niet alleen om apparaten, zoals telescopen of MRI scanners. Het gaat ook om de meer ‘virtuele’ faciliteiten zoals universitaire boekencollecties, biobanken of wetenschappelijke ICT-structuren. De commissie bekijkt zowel faciliteiten voor fundamenteel onderzoek als voor toegepast onderzoek. In de eerste vergadering heeft de commissie een definitie opgesteld waaraan grootschalige infrastructuur moet voldoen om meegenomen te worden in de inventarisatie.

Roadmap

De commissie komt voort uit de Wetenschapsvisie van het kabinet en is benoemd door NWO. Het gaat bij de inventarisatie van deze commissie zowel om faciliteiten binnen Nederland als om faciliteiten in het buitenland die voor Nederlandse onderzoekers toegankelijk zijn. Als de inventarisatie is afgerond gaat de commissie in gesprek met het onderzoeksveld om samen te bekijken welke faciliteiten opgenomen worden op de Nationale Roadmap en daarmee de hoogste prioriteit krijgen voor Nederland in de komende jaren. Eenmaal in de twee jaar kent NWO 80 miljoen euro toe aan onderzoeksfaciliteiten die op de Nationale roadmap staan.

Beeld: Hollandse Hoogte